ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Բոլոր նորությունները
Գրանցվել
Նախագծվող տարածքը գտնվում է Դիլիջան քաղաքի արևմտյան թաղամասում, ժամանակին Մոլդովականթաղամաս անվանումով տարածքում: Նախագծվող տարածքը կազմում է 1,1 հա:
Նախագծվող տարածքում նախատեսվում են՝ 10 կցաշար տիպի, երկհարկանի նորակառույց շենքեր և մեկ 4հարկանի սակավահարկ բնակելի կիսակառույց շենքի վերանորոգում՝ նախատեսելով տարածքիանհրաժեշտ ենթակառուցվածքները:


 

Գլխավոր հատակագիծ

© 2012 ԱՍԲԱ հիմնադրամ. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: