ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Բոլոր նորությունները
Գրանցվել

 

2016թ. հուլիսի 29-ին ԵՀ-ի հրապարակած ուղեցույցում նշվում է, որ մինչև 2020 թվականը բոլոր շենքերը պետք է լինեն Զրոյին Մոտ Էներգիասպառող(ԶՄԷՇ): ԶՄԷՇ-ը հանդիսանում է Շենքերի Էներգետիկ Բութագրիչների Հրահանգի (EPBD) առանցքային չափորոշիչներից մեկը, ինչը պետք է կյանքի կոչվի 2021թ.-ից (իսկ հասարակական շինությունների համար 2019 թվականից): ԵՄ անդամ երկրները պետք է կատարեն այս պահանջները՝ ըստ ուղենշային համակարգի, վերստուգման ազգային մինիմումի, ինչպես նաև էներգիաօգտագործման պահանջների:

Վերականգնվող էներգիայի աղբյուները նույնպես կարող են նպաստել շենքերի էներգիաօգտագործման նվազեցմանը՝ որպես առաջնային էներգիայի մաս կամ նապստելով օգտագործվող կՎտժ-երի կրճատմանը:

Ինչ վերաբերում է Շենքերի Էներգետիկ Բութագրիչների Հրահանգի ակնարկին, որն լույս տեսել է 2016թ. նախորդ եռամսյակում և որտեղ հատուկ ուշադրություն դարձվել էներգիարդյունավետության քաղաքականությանը, ԵՀ-ն տալիս է հետևյալ հանձնարարականնները.

  • Տալ ԶՄԷՇ-ի ազգային բավականաչափ հավակնոտ սահմանումը՝ առաջնորդվելով ըստ կլիմայական գոտիների ԶՄԷՇ-ի կատարման ուղենիշային ցուցանիշներով:
  • Անդամ երկրները պետք է հնարավորինս շուտ պատասխանեն թե արդյոք գոյություն ունեցող փորձն ադպտացման կարիք գոյություն ունի:
  • ԶՄԷՇ քաղաքականությունների համադրումը և փոխաջակցությունը խրախուսելի են:
  • Անդամ երկրիները պետք է առկա բնակարանային ֆոնդի վերազինման հարցում կենտրոնանան ԶՄԷՇ սկզբունքների վրա:

 

© 2012 ԱՍԲԱ հիմնադրամ. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: